Інтеграція cdnjs.com для MODX Revolution

Синтаксис:

  
    [[cdnjs.com?
      &subresources=`{
        "link" : [
          { "name" : "", "version" : "", "filename" : "", "integrity" : "", "crossorigin" : "" }
        ],
        "script" : [
          { "name" : "", "version" : "", "filename" : "", "async" : "", "defer" : "", "integrity" : "", "crossorigin" : "" }
        ]
      }`
      &async=`false`
      &defer=`false`
      &integrity=`sha256 sha384 sha512`
      &crossorigin=`anonymous`
      &lifetime=`604800`
    ]]
    [[+cdnjs.com.link]]
    [[+cdnjs.com.script]]
  

Параметри:

&subresources
Обов'язковий. JSON-об'єкт, що містить інформацію про ресурси, їх версії та файли. Ім'я ресурсу є обов'язковим, в той час як інші властивості заміняються відповідними за замовчуванням з API, якщо не вказані.
&async
Не обов'язковий. За замовчуванням false. Значення атрибуту async для усіх ресурсів script. Інтерпретується як boolean. Може бути вказаний окремо для ресурсу script.
&defer
Не обов'язковий. За замовчуванням false. Значення атрибуту defer для усіх ресурсів script. Інтерпретується як boolean. Може бути вказаний окремо для ресурсу script.
&integrity
Не обов'язковий. За замовчуванням sha256 sha384 sha512. Алгоритм, що буде використано для обчислення хешу контролю цілісності ресурсів. Не чутливий до регістру. Можливі значення: sha256, sha384, sha512, або будь-яка їх комбінація. Може бути вказаний окремо для ресурсу.
&crossorigin
Не обов'язковий. За замовчуванням anonymous. Значення атрибуту сrossorigin для усіх ресурсів. Не чутливий до регістру. Можливі значення: anonymous, use-credentials. Може бути вказаний окремо для ресурсу.
&lifetime
Не обов'язковий. За замовчуванням 604800. Термін дії кешу ресурсів.

Плейсхолдери:

[[+cdnjs.com.link]]
Плейсхолдер для всіх тегів link.
[[+cdnjs.com.script]]
Плейсхолдер для всіх тегів script.

Приклади:

Остання версія jQuery та prism.js ( async ) з щоденним оновленням:

  
    [[cdnjs.com?
      &subresources=`{
        "script" : [
          { "name" : "jquery" },
          { "name" : "prism", "async" : "true" }
        ]
      }`
      &lifetime=`86400`
    ]]
  

Остання версія Bootstrap з defer для усіх ресурсів script:

  
    [[cdnjs.com?
      &subresources=`{
        "link" : [
          { "name" : "twitter-bootstrap", "filename" : "css/bootstrap.min.css" }
        ],
        "script" : [
          { "name" : "jquery" },
          { "name" : "popper.js", "filename" : "umd/popper.min.js" },
          { "name" : "twitter-bootstrap" }
        ]
      }`
      &defer=`true`
    ]]
  

Примітки:

Кеш можна очистити вручну у меню Управління / Очистити кеш / cdnjs.com. Найкращі результати можна спостерігати в парі з CloudFlare CDN.